lucrari-canalizare-colonSistemul de canalizare exterioara cuprinde ansamblu de conducte, constructii si dispozitive, care colecteaza, transporta, epureaza si evacueaza ape uzate dintr-un centru populat sau industrial numit bazin de canalizare, intr-un  emisar (râu, fluviu, mare, lac).
Sistem unitar – o singura retea de canalizare pentru ape uzate menajere industriale si ape pluviale.

Sistem  separativ – retele de canale separat pentru ape uzate si  separat pentru ape meteorice.

Reteaua exterioara de canalizare constituie partea din sistemul de canalizare care cuprinde canale si constructii anexe, avand rolul de colectare si transportare a apelor uzate si meteorice de la caminele de racord ale instalatiei interioare a cladirilor pana la emisar.
Retele exterioare secundare – se amplaseaza in interiorul ansamblurilor de cladiri , preiau apele din caminele de racord ale instalatiilor interioare

    Constructii anexe ale retelelor exterioare de canalizare – asigura functionarea, exploatarea, intretinerea retelelor de canalizare