Lucrari de constructii pentru canalizari si alimentari cu apa

Reteaua exterioara de canalizare constituie partea din sistemul de canalizare care cuprinde canale si constructii anexe, avand rolul de colectare si transportare a apelor uzate si meteorice de la caminele de racord ale instalatiei interioare a cladirilor pana la emisar.

Realizam lucrari de executie pentru retele de alimentare cu apa si canalizare, atat fazele premergatoare, executia propriu zisa cat si fazele de probe si punere in functiune.

Tehnologia de executie pentru retele exterioare de canalizare:

 •        pregatirea traseului conductei (eliberarea terenului) si amenajarea acceselor de-a lungul traseului, pentru aprovizionarea materialelor.
 •        marcarea traseului si fixarea de repere
 •        receptia , sortarea si transportul tubulaturilor si a celorlalte materiale legate de executia canalizarii
 •        saparea transeelor la cotele specificate in proiectul tehnic, cu respectarea pantelor de montare
 •        executarea patului de nisip
 •        lansarea tuburilor in sant si imbinarea acestora
 •        acoperirea tuburilor cu strat de nisip
 •        umplutura partial a transeii
 •        compactarea cu maiul
 •        executarea caminelor, gurilor de scurgere, respectiv montarea de piese speciale (daca este cazul)
 •        faze de probe si punere in functiune: probarea canalului pe tronsoane, intre camine; inlaturarea defectiunilor si refacerea imbinarilor pentru realizarea etansarii; executarea umpluturilor si refacerea terenului; legarea tronsoanelor respectiv definitivarea executarii caminelor; proba generala a canalului.